Frilansene bilder:

Frilansefolk i stasj

2005:

Kungelv 2005

2006:

Trening Februar 2006

Hamar 2006

Kubert

Seljord

Kungelv 2006

Kvennin 2006